Retail

MIAMI GARDENS, FLORIDA​

Retail Strip Mall 20,000 sqf